Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

European and Government Programs Department

Department Director 

Agnieszka Świątek

Secretary’s office

Marta Rzepecka

  • floor XII room 1216
  • phone: +48 95 711 52 45
  • fax: +48 95 711 53 01

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl