Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

First Province Vice Governor

 

Secretary’s office

  • Małgorzata Machowska
  • Floor III, room 305
  • phone: +48 95 785 11 05
  • fax: +48 95 711 58 02

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl