Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Health Department

Director 

  • Bożena Chudak
 

Secretary’s office

  • Anna Mazur
  • floor VI room 610
  • phone: +48 95 711 53 40
  • fax. +48 95 711 54 33

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl