Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Infrastructure Department

Director 

  • Katarzyna Kis

Secretary’s office:

  • Barbara Klaś
  • floor XIV, room 1423
  • phone: +48 95 711 55 83
  • fax: +48 95 711 53 67

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl