Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Land Use Department

Director 

  • Grzegorz Dłubek

 

Secretary’s office:

  • Katarzyna Bodzon
  • Floor XV, room 1501
  • phone: +48 95  711 54 43
  • fax: +48 95 711 53 60

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl