Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Lubuskie Province Governor

Władysław Dajczak


 Secretary’s office

  • Agnieszka Sadowska
  • Floor III, room 304
  • phone: +48 95 785 11 00
  • phone: +48 95 711 52 36
  • fax: +48 95 711 58 03

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl