Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Managerial Office

Director

  • Wiesława Luftman

 

Secretary’s office:

  • Anna Tkaczyk
  • Floor VII, room 713
  • phone: +48 95 711 52 10
  • fax: +48 95 711 53 80

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl