Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Organizational and HR Office

Office Director

  • Sabina Ren

Secretary’s office:

  • Jolanta Ejsmont
  • Floor XI, room 1112
  • phone: +48 95 711 52 08
  • fax: +48 95 711 54 01

 

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl