Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Safety and Emergency Management Department

Department Director

  • Waldemar Gredka

 

Deputy Director

  • Artur Wójtowicz

 

Secretary’s office

  • Anna Wróblewska
  • floor II, room 206
  • phone +48 95 785 13 00
  • fax +48 95 785 13 04

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl