Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Social Policy Department

Director 

  • Grażyna Jelska

Deputy Director

  • Aneta Tomczyk

Secretary’s office

  • Monika Tarnowska
  • Floor XIII, room 1301
  • phone: +48 957851400
  • fax. +48 957851404

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl