Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Supervision and Control Department

Director 

  • Paweł Witt

 

Secretary’s office:

  • Katarzyna Pławska
  • floor VIII, room 816
  • phone: +48 95 711 52 43

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl