Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

E-zapytanie

Korzystając z poniższego e-formularza składacie Państwo zapytanie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoby doświadczone trwałymi lub okresowymi trudności w komunikowaniu się uprzejmie prosimy o skłądanie zapytań do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  za posrednictwem poczty e-mail pod adres urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl


Upoważnieni Pracownicy LUW postarają się niezwłocznie odpowiedzieć na każde prawidłowe pytanie, przesłane do naszego Urzędu. Wszystkie pytania są rejestrowane w ramach systemu zaimplementowanego do witryny internetowej.

* - pola wymagane
** - przynajmniej jedno z pól telefon, e-mail musi zostać wypełnione

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl