Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Godziny pracy Urzędu

Lubuski Urząd Wojewódzki przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku do 7:30 do 15:30

Godziny pracy Oddziału Paszportów i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Oddział Cudzoziemców w LUW w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Jagiellończyka 8
Oddział Paszportów w Delegaturze LUW w
Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7
Poniedziałek 09.00 - 17.00 Poniedziałek 09.00 - 17.00
Wtorek 09.00 - 15.00 Wtorek 08.00 - 15.00
Środa 09.00 - 15.00 Środa 08.00 - 15.00
Czwartek 09.00 - 15.00 Czwartek 08.00 - 15.00
Piątek 09.00 - 15.00 Piątek 08.00 - 15.00

 W sprawach paszportowych i cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje system kolejkowy wydający numerki.

Na bieżąco oblicza on przybliżony czas oczekiwania na obsługę a na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania numerków. W przypadku zarejestrowania zbyt dużej ilości osób oczekujących, biletomat przestaje wydawać numerki na dany dzień.

Może się więc zdarzyć, że pod koniec czasu pracy urzędu nie będzie możliwe pobranie biletu z numerem, a tym samym załatwienie sprawy objętej systemem kolejkowym.

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl