Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Znaleziono 1017 wiadomości.

Aktualizacja druga - Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (2020-06-05)

4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał drugą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą obostrzenia dla ww. instytucji.

Wyniki otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r.” (2020-06-04)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2020

Wnioski o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2020-06-03)

Do 31 lipca 2020 r. - do Wojewody Lubuskiego - można przesyłać wnioski o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Informacja o wynikach naboru w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. (2020-05-28)

W ramach kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa” dofinansowanie zostało przyznane 14 jednostkom samorządu terytorialnego z woj. lubuskiego na łączną kwotę ponad 630 tys. zł.

Informacja o wynikach naboru w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. (2020-05-28)

W ramach kolejnej edycji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” dofinansowanie zostało przyznane 17 jednostkom samorządu terytorialnego z woj. lubuskiego na łączną kwotę ponad 645 tys. zł.

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (2020-05-27)

Podziękowania i życzenia Wojewody z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Szukasz placówki, w której Twój bliski albo Ty sam otrzymasz całodobowo opiekę i wsparcie? Sprawdź czy podmiot prowadzący posiada zezwolenie wojewody! (2020-05-26)

Koniecznie sprawdź, czy placówka działa legalnie, czyli na podstawie zezwolenia wojewody.

Wznowienie działalności placówek dziennego pobytu w województwie lubuskim (2020-05-22)

Wojewoda Lubuski, po zasięgnięciu opinii Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o wznowieniu działalności wszystkich placówek wsparcia dziennego działających na terenie województwa.

Kampania społeczna „Solidarni z Seniorami – razem damy radę” (2020-05-20)

Celem kompanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej sytuacji Seniorów w dobie panującej epidemii koronawirusa, a przede wszystkim wsparcie odizolowanych od świata seniorów poprzez pomoc, rzetelną informację, edukację i aktywizację.

Międzynarodowy Dzień Rodzin - konsultacje (2020-05-14)

Jak co roku - 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Z tej okazji Wojewoda Lubuski proponuje telekonsultacje na tematy związane z funkcjonowaniem współczesnych rodzin.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl