Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Data wpływu wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020. (2019-10-09)

W związku z aktualnie prowadzonym naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” informujemy, że termin naboru wniosków dla Gmin/Powiatów - tj. 22 października br. - traktowany jest jako data wpływu wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl