Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Informacja o realizacji przez gminy wypłat świadczeń rodzinnych za II kwartał 2018 r. (2018-08-09)

W II kwartale 2018 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało ponad 63 tys. rodzin z terenu województwa lubuskiego. Średniomiesięcznie gminy wypłacały 78 tys. zasiłków rodzinnych na dzieci, w tym na 53 tys. dzieci wypłacono dodatki do zasiłków, na łączną kwotę 27 mln zł. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi kształtowała się na podobnym poziomie jak w I kwartale 2018 r.

Ponadto w II kwartale 2018 r. wypłacono ponad 134 tys. świadczeń opiekuńczych na kwotę ponad 39 mln zł. Średniomiesięcznie wypłacano świadczenia opiekuńcze dla niemal 45 tys. osób uprawnionych, w tym najwięcej w formie zasiłku pielęgnacyjnego dla średnio 39 tys. osób, co daje średniomiesięcznie 86%  ogólnej liczby świadczeń. Dla porównania w I kwartale 2018 r. wypłacono 135 tys. świadczeń opiekuńczych również na kwotę prawie 39 mln zł.

Z przedstawionych przez gminy informacji na temat relacji pomiędzy osobami pobierającymi specjalny zasiłek opiekuńczy a osobami wymagającymi opieki wynika, że w II kwartale 2018 r. 50% zasiłków wypłacanych było dzieciom na rodziców. Natomiast w przypadku relacji pomiędzy osobami pobierającymi świadczenie pielęgnacyjne wynika, że 87% świadczeń wypłacano rodzicom na dzieci (w I kw. 2018 r. relacje te kształtowały się na podobnym poziomie).

Główną przyczyną zaprzestania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w II kwartale br., był upływ terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki (39%).

 PS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl