Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych (2019-01-09)

Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. odbędzie się kolejne ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.  Wojewoda Lubuski zachęca do współpracy wszystkie dostępne służby: pracowników policji, straży gminnej i miejskiej, centrum zarządzania kryzysowego, pracowników OPS i placówek noclegowych oraz wolontariuszy i ludzi „dobrej woli”.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Realizacja badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb w tym m.in.: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych oraz wolontariuszy.

Badanie przeprowadzane jest co 2 lata. Poprzednia edycja odbyła się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Wówczas w naszym województwie było 886 osób bezdomnych, w tym 726 osób przebywało w placówkach tj.: ogrzewalnie, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, szpitale, hospicja, ZOL-e, zakłady karne, areszty śledcze oraz izby wytrzeźwień, natomiast 160 osób przebywało w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, domkach, altanach działkowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/edycja-2019-i

Pliki do pobrania:

Sposób realizacji badania - Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych 2019

Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej 2019

Tablice sprawozdania - wersja orientacyjna - sprawozdanie jednorazowe DPS-IV-146-KS 2019

 

 Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

WPS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl