Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 – uchwalony (2021-01-12)

Program Senior+ na lata 2021-2025 realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność i jest kontynuacją poprzedniego programu Senior+ - dobrze znanego lubuskim samorządom.

Program dostępny jest na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/10

Najważniejsze zmiany  w nowym programie dot. m.in.:

  • zwiększenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” z 300 tys. zł do 400 tys. zł;
  • zwiększenia kwoty maksymalnej przeznaczonej na utworzenie Klubu „Senior+” ze 150 tys. zł do 200 tys. zł;
  • podwyższenia dofinansowania z 300 zł do 400 zł na miesiąc na 1 seniora w ramach kosztów funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, oraz zmniejszenia wymaganego minimalnego wkładu własnego dla tego zadania z 60% do 50%;
  • pozostawienia dofinansowania w wysokości 200 zł na miesiąc na 1 seniora w ramach kosztów funkcjonowania Klubu „Senior+”, oraz zmniejszenia wymaganego minimalnego wkładu własnego dla tego zadania z 60% do 50%;
  • Klub Senior+ powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

Ogólna kwota środków z budżetu państwa na realizację programu wynosi 300 mln zł.

W ostatnich latach dynamicznie rozwinęła się sieć placówek Senior+ - w 2015 r. funkcjonowały tylko 2 tego typu jednostki w woj. lubuskim. Na przestrzeni ostatnich czterech lat powstało 29 placówek Senior+, a w ramach EDYCJI 2020 uruchomionych zostanie 14 nowych placówek.

Docelowo w 2021 r. w woj. lubuskim będzie funkcjonowało aż 45 placówek Senior+ oferujących łącznie 1.016 miejsc (29 Klubów oraz 16 Dziennych Domów) - tym samym ponad tysiąc lubuskich seniorów będzie mogło skorzystać z oferty profesjonalnego wsparcia. 

W latach 2017– 2020 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na tworzenie i funkcjonowanie Domów i Klubów Senior+ w łącznej kwocie 10,1 mln zł - w tym w 2020 r. pozyskano prawie 4 mln zł z czego kwota 455 tys. zł została przeniesiona do realizacji w 2021 r. (dot.: miasta Nowa Sól, gminy Siedlisko, gminy Kłodawa oraz gminy Dobiegniew (Dzienny Dom).

Utworzone jednostki - w ramach edycji 2020 r. - już funkcjonują:

  • Klub Senior + w gm. Deszczno
  • Klub Senior + w gm. Rzepin
  • Klub Senior + w gm. Krzeszyce
  • Klub Senior + w gm. Szczaniec
  • Dzienny Dom Senior + w gm. Świebodzin

Pozostałe nowe placówki – utworzone na terenie gmin Przytoczna, Sulęcin, Słońsk, Dobiegniew, Drezdenko - rozpoczną działalność na przełomie stycznia/lutego 2021r. Zachęcamy zainteresowanych seniorów do kontaktu. 

WPS

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl