Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Przypomnienie - wnioski o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci (2019-07-19)

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane - do 30 września 2019 roku - świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już im przyznane do końca września.)

Gmina z wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r. przyzna świadczenie wychowawcze aż do 31 maja 2021 r. (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia 500+). Rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku. Należy jednak pamiętać by we wniosku o świadczenie wychowawcze wpisać zarówno dziecko pierwsze (na które rodzic nie pobierał do 30 czerwca 2019 r. świadczenia)  jak i dzieci drugie i kolejne (te na które rodzic ma przyznane świadczenie do 30 września 2019 r.).

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl