Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Raport – „ Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim” (2018-07-12)

Jak ważny jest zespół pracowników, który wspiera, opiekuje się i pielęgnuje mieszkańca domu pomocy społecznej…. O tym najlepiej wiedzą sami pracownicy tych zespołów. Na co dzień pracują z człowiekiem, którego samopoczucie, w dużej mierze,  zależy od ich wsparcia, zaangażowania i możliwości. Stworzyć możliwości do pracy tym pracownikom, to inaczej zapewnić podstawowe prawa mieszkańcom takiej placówki. W domu pomocy społecznej „usługą jest człowiek”, pracownik zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. To na tym zespole, powinniśmy budować jakość usług w domu pomocy społecznej.

Minimalny wymiar zatrudnienia w zespole terapeutyczno - opiekuńczym określają przepisy. Przepisy obligują również służby wojewody, do nadzoru i kontroli tego zadania, w domach pomocy społecznej. Dokument uściśla zatem sposób, w jaki kontrolerzy obliczają wskaźnik zatrudnienia w tych zespołach. Ma służyć organom prowadzącym i dyrektorom domów, jako wskazówka do budowania zespołów w swoich jednostkach.

 

WPS

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym   w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim - RAPORT Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim - RAPORT 2018-11-15 09:51
Katarzyna Wojciechowska
1.06MB Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym   w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim - RAPORT pobierz
Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim - Załączniki i zestawienia  do Raportu Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim - Załączniki i zestawienia do Raportu 2018-11-15 09:51
Katarzyna Wojciechowska
5.66MB Ustalanie wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących w woj. lubuskim - Załączniki i zestawienia  do Raportu pobierz

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl