Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Ruszył Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, edycja 2020 (2020-01-15)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła konkurs ofert do Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 - edycja 2020.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Dotyczy podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/asos-2020-wystartowal-mozna-skladac-oferty

Oferty można składać do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16:00.

Materiały dostępne są również:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl