Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (2018-05-18)

Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty uprawnione do udziału w pracach komisji konkursowej w roku 2018.

  • Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 24 maja 2018 r.

Podstawa prawna

Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do udziału w roku 2018 w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Poniżej, w plikach do pobrania - zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

PS

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia 2018-11-15 13:20
Jolanta Krynicka
109.51KB Formularz zgłoszenia pobierz
Zaproszenie do Komisji Konkursowej - 2018 Zaproszenie do Komisji Konkursowej - 2018 2018-11-15 13:20
Jolanta Krynicka
377.39KB Zaproszenie do Komisji Konkursowej - 2018 pobierz

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl