Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (2019-04-03)


 W dniach 25-26 marca 2019r. odbyło się kolejne szkolenie z zakresu polityki migracyjnej, procedur uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP, praw i obowiązków cudzoziemców oraz występujących różnic kulturowych. Było to piąte z jedenastu szkoleń, które realizuje Wojewoda Lubuski w ramach projektu pn. ,,Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” w ramach Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji .

W szkoleniu udział wzięło 43 pracowników m.in. z: Ośrodków Pomocy Społecznej (w Słubicach, w Sulęcinie, w Cybince, w Torzymiu, w Słońsku), Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz Sulęcinie, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp., Urzędu Miejskiego w Słubicach, Gminy Bogdaniec, Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, PCPR w Sulęcinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Centrum Dobrych Praktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę zarówno w aspekcie merytorycznym między innymi poprzez zapoznanie się z elementami prawno-administracyjnymi związanymi z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz w przedmiocie problematyki migracji i jej skutków. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali różnice międzykulturowe, zasady skutecznego komunikowania się z grupą międzykulturową, a także strategię radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi.

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019r. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze i adresowane będzie m.in. do pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz innych organów administracji obsługujących cudzoziemców z terenu powiatu krośnieńskiego oraz zielonogórskiego.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl