Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Znaleziono 966 wiadomości.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (2019-10-01)

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji Wojewoda Lubuski składa serdeczne życzenia wszystkim seniorom.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – wydłużenie terminu weryfikacji wniosków (2019-09-30)

Z uwagi na słuszny interes wnioskodawców/wojewodów oraz konieczność wnikliwej analizy przesłanych dokumentów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o wydłużeniu o 30 dni terminu weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach realizacji resortowego Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Szkolenie dla pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa lubuskiego z zakresu wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (2019-09-27)

W dniach 23-24 września 2019 r. odbyło się szkolenie dla pracowników urzędów pracy województwa lubuskiego oraz pracowników Oddziału Rynku Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (2019-09-20)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zaproszenie na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny” w Gorzowie Wielkopolskim. (2019-09-19)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zaprasza na „Polsko-ukraiński festyn integracyjny”. Impreza odbędzie się 21 września 2019 r. na terenie Parku Górczyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wybrane dane statystyczne za 2018 r. z zakresu zabezpieczenia społecznego (2019-09-19)

Opublikowano roczną informację statystyczną dotyczącą obszaru zabezpieczenia społecznego: pomocy społecznej, rynku pracy, przyznawanych świadczeń, orzekania o niepełnosprawności.

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze do końca września - gwarancją wypłaty świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019 r. (2019-09-18)

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze do końca września br gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca br. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada br. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (2019-09-16)

4 października br. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa zapewnia wyższe standardy w domach pomocy społecznej i placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Uroczyste otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie (2019-09-03)

3 września 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie. Wziął w nim udział Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego (2019-08-14)

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl