Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ogolnopolski ranking projektow w ramach programu Razem bezpieczniej

3 lipca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Zieliński zaakceptował dofinansowanie 111 projektów zgłoszonych przez wojewodów w 2018 roku, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020. Na szczeblu lokalnym będą je realizowały samorządy i organizacje pozarządowe.

Spośród wniosków ubiegających się o dofinansowanie z województwa lubuskiego w rankingu znalazły się trzy:

  •  Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, projekt „Program Bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie przejść dla pieszych”
  • Urząd Gminy Drezdenko, projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku”
  • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, projekt „Szanuję – nie hejtuję”

Listy rankingowe zostały opublikowane na portalu poświęconym programowi Razem bezpieczniej.

źródło: MSWiA

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl