Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Razem bezpieczniej

program rządowy Razem bezpieczniej, logo

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka kierowany jest do społeczności lokalnych i wspiera inicjatywy i działania w zakresie bezpieczeństwa. Program na lata 2018-20 stanowi już jego trzecią edycję - planowany jest na 3 lata, a środki przeznaczone na realizację działań w Programie wyniosą w sumie ponad 19 mln zł.

Program realizowany jest obecnie w 4 obszarach (4 cele szczegółowe Programu):

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

  • Bezpieczne przejścia dla pieszych.

  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2007-2015. Realizacja Razem bezpieczniej w tych latach to prawie 400 dofinansowanych projektów (wśród których znajdują się tak udane jak Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, czy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dzieci z domów dziecka), 410 zaangażowanych samorządów i 45 organizacji pozarządowych, około 15 mln osób, które w większym lub mniejszym stopniu brały udział w projekcie. Ponadto, od 2007 r. dzięki programowi „Razem bezpieczniej” wybudowano 19 miasteczek ruchu drogowego.

Druga edycja Programu, którą realizowano w latach 2016-17, to dofinansowanie 151 projektów na łączną kwotę 8 mln zł. Po raz pierwszy w 2017 roku Program objął modernizację przejść dla pieszych (dofinansowanie na ten cel otrzymało 31 projektów). Ponadto w 2017 roku dofinansowanie otrzymały  pomysły dotyczące edukacji i bezpieczeństwa osób starszych.

Program Razem bezpieczniej, którego twórcą był śp. Władysław Stasiak będzie, tak jak do tej pory, wspierał działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane będą działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Program ma wpływać na przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (włamania, kradzieże, pobicia, uszkodzenia mienia), a także wpływać na podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Na terenie Województwa Lubuskiego w programie udział biorą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Link do strony MSW: http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl