Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Realizacja programu rządowego Razem bezpieczniej w roku 2016

W roku 2016 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu Razem bezpieczniej złożyły 24 gminy województwa lubuskiego. Powołany przez Wojewodę Lubuskiego Zespół ds. realizacji Programu wytypował 9 wniosków, które przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejny etap weryfikacji przeszły dwa wnioski, na łączną kwotę dotacji  w wysokości 99.625zł.

 Projekty w ramach programu Razem bezpieczniej realizowały Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:

  •  Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą realizował projekt „Kostrzyn nad Odrą - chrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami!” (dotacja w wysokości 62.210,00 zł)

  • Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizował projekt „Wiem i potrafię” – kompleksowe zajęcia wspomagające bezpieczeństwo uczniów gorzowskich szkół  (dotacja w wysokości 37.415,00 zł)

O działaniach w ramach projektu Urzędy informowały na swoich stronach internetowych.
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą utworzył w tym celu specjalną zakładkę:
http://www.kostrzyn.pl/miasto/razem-bezpieczniej-program-razem-bezpieczniej

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informował o poszczególnych działaniach w aktualnościach:
http://www.gorzow.pl/PL/3235/Aktualnosci/#

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl