Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dla mediów

 

Zdjęcia Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego

Książka znaku urzędu

Ogłoszenia Wojewody

Wojewoda w mediach

Kontakt

Małgorzata Nowak - kierownik działu organizacyjno-prasowego w Biurze Wojewody

tel.: 95 711 51 22 

mail:

 

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prasowej i medialnej

tel.: 95 711 55 37, 957851121, 957851122

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl