Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dla mediów

 

Zdjęcia Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego

Książka znaku urzędu

Ogłoszenia Wojewody

Wojewoda w mediach

Kontakt

Małgorzata Nowak - kierownik działu organizacyjno-prasowego w Biurze Wojewody

tel.: 957115122 

mail: malgorzata.nowak[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prasowej i medialnej

tel.: 957115537

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl