Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Doradcy

Do zespołu doradców wojewody lubuskiego należą:


Marek Budniak – Doradca ds. kombatantów i osób represjonowanych

Numer telefonu tel.:  +48 95 785 11 30 

Adres e-mail


Krzysztof Grzesiowski – Doradca ds. społecznych

Numer telefonu  tel.: +48 95 785 11 25

Adres e-mail krzysztof.grzesiowski[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

Kazimierz Łatwiński Doradca ds. gospodarki i infrastruktury kolejowo – drogowej 

Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 30

Adres e-mail kazimierz.latwinski[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

Grzegorz Maćkowiak – Doradca ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego 

Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 30

Adres e-mail

 

Janusz Mojsiewicz – Doradca ds. gospodarki nieruchomości i Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie Plus” 

Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 39

Adres e-mail


 

 Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl