Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Doradcy

Do zespołu doradców wojewody lubuskiego należą:

Kazimierz Łatwiński - doradca ds. gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej

Piętro Piętro VI p. 611
Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 30
Adres e-mail


Janusz Mojsiewicz - pełnomocnik ds. Narodowego Programu Mieszkaniowego "Mieszkanie Plus"

Piętro Piętro VI p. 613
Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 33

Adres e-mail


 - doradca ds. ochrony zdrowia

Piętro Piętro
Numer telefonu tel.:
Fax fax.:
Adres e-mail


 Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl