Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dyrektor Generalny

Roman Sondej

Zakres kompetencji  Dyrektora Generalnego:

  • Podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu
  • Gospodaruje mieniem Urzędu
  • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Urzędzie
  • Realizuje politykę personalną w służbie cywilnej oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie
  •  Przekazuje informacje, dane i wyjaśnienia związane z wykonywaniem zadań z zakresu służby cywilnej
  • Zapewnia przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej

 

Sekretariat

Karolina Świtała

Piętro Piętro III, p.302
Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 10
Fax fax: +48 95 785 11 14
Adres e-mail

 

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl