Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wicewojewoda

Vacat

 

 

Sekretariat

Małgorzata Machowska

Piętro Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski, pokój 610
Numer telefonu tel.: +48 95 711 52 38
Fax fax: +48 95 711 58 02
Adres e-mail

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl