Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Pełnomocnicy

Do pełnomocników Wojewody Lubuskiego należą:

Paweł Klimczak - pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa lubuskiego

Numer telefonu tel.: +48 95 785 15 00

Maria Grzybowicz - pełnomocnik do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Numer telefonu tel.: +48 68 452 71 07

Janusz Mojsiewicz- pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Mieszkaniowego "Mieszkanie Plus"

Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 33

Marek Budniak -  pełnomocnik do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 30

Ireneusz Madej - pełnomocnik do spraw sportu, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami pożytku publicznego

 

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl