Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wojewoda Lubuski

p.o. Wojciech Perczak

 

Sekretariat

Piętro Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski, pokój 304
Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 00
Numer telefonu tel.: +48 95 785 11 02
Fax fax: +48 95 785 11 04
Adres e-mail

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl