Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wojewódzka Rada Kombatancka

Wojewódzka Rada Kombatancka w Gorzowie Wlkp. jest organem opiniodawczo–doradczym Wojewody Lubuskiego. Reprezentuje środowiska kombatantów z całego województwa lubuskiego. Ma na celu integrację środowisk kombatanckich, koordynację ich działań poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.
 
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Logo Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej


W skład Rady wchodzą:

  1. Fryderyk Cielecki;
  2. Władysław Czyżewski - Wiceprzewodniczący;
  3. Antoni Dec;
  4. Tadeusz Goszczyński;
  5. Wacław Mandryk;
  6. Bogusław Mucha;
  7. Ludwik Oleksy;
  8. Jadwiga Wanda Ostrowska;
  9. Władysław Starczewski - Przewodniczący.

 

Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych: Marek Budniak.

 

Podstawa prawna:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl