Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Znaleziono 371 wiadomości.

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 rok (2020-06-02)

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

10 lat po powodzi (2020-05-29)

Przełom maja i czerwca to dobry czas, aby wspomnieć ostatnią dużą powódź, która nawiedziła ziemię lubuską dokładnie 10 lat temu. Pomimo, że aktualnie całe państwo zmaga się z zupełnie innym zagrożeniem, to warto odkurzyć dawne raporty i sprawozdania.

Koronawirus - IV etap znosz. ograniczeń (2020-05-29)

Koronawirus - IV etap znoszenia ograniczeń. Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – szczegóły na stronie internetowej: gov.pl/koronawirus

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu oraz przekroczeniu poziomu docelowego (2020-05-21)

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż stwierdzono przekroczenie oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2020 roku poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) - określonego jako maksymalne dobowe stężenia 8-godzinne kroczące, które nie powinny nastąpić częściej niż 25 razy w roku uśrednione dla okresu z ostatnich 3 lat.

Koronawirus - III etap znosz. ograniczeń (2020-05-18)

Znosimy kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Grypa ptaków (HPAI) - dobre wiadomości! (2020-05-05)

Od wczoraj Lubuskie oficjalnie wolne od grypy ptaków

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku (2020-04-23)

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku

Jakość powietrza - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (2020-04-20)

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2020 roku poziomu docelowego określonego jako stężenie średnio roczne benzo(a)pirenu (1 ng/m3).

Grypa ptaków (HPAI) w województwie lubuskim (2020-03-26)

W województwie lubuskim wystąpił pierwszy przypadek grypy ptaków od roku 2017

Razem bezpieczniej - wyniki naboru (2020-03-11)

Na posiedzeniu 10 marca br. Zespół ds. Programu wyłonił ranking wojewódzki wniosków

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl