Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

ASF u świń (2020-07-31)

W związku z wystąpieniem kolejnego ogniska ASF u świń na terenie województwa lubuskiego, zaleca się hodowcom świń, rolnikom, myśliwym i wszystkim osobom przebywającym w lasach, w tym osobom zbierającym runo leśne, o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl