Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Fajerwerki

Zdjęcie przedstawia rodzaje fajerwerków

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

 Zasady bezpiecznego posługiwania się fajerwerkami

 1. PETARDY – lontowa, draskowa
  Sposób odpalenia
  : położyć petardę na ziemi, zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. Widzowie powinni znajdować sięw odległości nie mniejszej niż 25 m. W przypadku, gdy petarda nie zadziała, należy odczekać 15 minut, a następnie zanurzyć w wodzie.
 2.  FONTANNY
  Sposób odpalenia:
  fontannę postawić pionowo na ziemi, usunąć osłonkę systemu inicjującego, stojąc z boku zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. Widzowie powinni znajdować się w odległości co najmniej 25-30 . W przypadku, gdy wyrób nie zadziała, należy odczekać 15 minut, a następnie zanurzyć w wodzie.
 3. RZYMSKIE OGNIE
  Sposób odpalenia: umocować pionowo rzymski ogień do masywnego słupka, przy czym górna część rzymskiego ognia powinna wystawać poza słupek. Stojąc z boku zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 15 m. widzowie powinni znajdować się w odległości co najmniej 25 m.
  Uwaga – rzymski ogień mocuj lontem ku górze. Nigdy nie trzymaj w rękach.
  W przypadku zniekształcenia wyrobu odpalenie grozi wybuchem.
 4. RAKIETY
  Sposób odpalenia:
  unikać przeszkód nad rakietą. Włożyć patyk rakiety do stabilnej wyrzutni. Zidentyfikować system inicjujący i usunąć plastikową osłonkę, stojąc z boku zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się na odległość co najmniej 15 m. Widzowie  powinni znajdować się w odległości co najmniej 25-40 m. nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew, itp. Nie mocuj rakiet nie wbijaj w śnieg.

  Zdjęcie przedstawia wybuch fajerwerku Zdjęcie przedstawia wybuch fajerwerku
  Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl
 5. BATERIE, WYRZUTNIE WIELOSTRZAŁOWE
  Sposób odpalenia:
  usunąć osłonę systemu inicjującego, postawić baterię na płaskiej powierzchni. Małe wyrzutnie można dodatkowo zabezpieczyć cegłami. Stojąc z boku zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na bezpieczną odległość. W zależności od kalibru wyrzutni jest to odległość 30-50 m. wyrzutnie kątowe ustawiamy strzałką w kierunku publiczności, odpalamy z przodu lub tyłu – nigdy z boku. Nie stawiaj wyrzutni na lodzie. Nigdy nie nachylaj się nad wyrzutnią podczas odpalania. W przypadku, gdy wyrób nie zadziała, należy odczekać 15 minut i zanurzyć go w wodzie.
 6. MOŹDZIERZE
  Sposób odpalenia
  : tubą z podstawką ustawić na twardej powierzchni, unikać przeszkód nad wyrobem. Wkładać do tuby tylko po jednej kuli, wyciągając system inicjujący na zewnątrz. Przed następnym załadunkiem  oczyścić tubę. Pocisk umieszczamy ładunkiem wyrzucającym do dołu. Dodatkowo możemy moździerz zabezpieczyć cegłami. Stojąc z boku zapalić koniec systemu inicjującego, oddalić się natychmiast na odległość wynoszącą co najmniej 20 m. w przypadku, gdy wyrób nie zadziała, odczekać 15 minut i zanurzyć w wodzie.
 7. DYMY, FONTANNY DYMNE, OGNIE BENGALSKIE
  Sposób odpalenia
  : odpalamy stawiając pionowo na ziemi, stojąc z boku odpalić koniec syst emu inicjującego. Nie trzymamy w rekach.
Zdjecie przedstawia odpaloną świece dymną w koszu na śmieci Zdjęcie przedstawia płonącą chinkę
Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

WAŻNE!

 • Nie używaj żadnych materiałów pirotechnicznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Kupuj materiały pirotechniczne, na których można znaleźć polską instrukcję obsługi.
 • Posługuj się fajerwerkami zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Nie trzymaj odpalonych materiałów pirotechnicznych w rękach.
 • Używaj fajerwerków na otwartej przestrzeni, nie kieruj ich w stronę ludzi i zachowaj bezpieczną odległość od zabudowań.
 • Jeśli odpalone materiały pirotechniczne nie eksplodują, pod żadnym pozorem nie manipuluj przy nich i nie podchodź.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl