Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Hydrologiczne

wezbranie stany ostrzegawcze (2021-02-21)

W okresie obowiązywania ostrzeżenia na Odrze środkowej prognozuje się wzrost stanów wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Głogowie.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl