Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Instrukcja - zagrożenie atakiem terrorystycznym

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym

Informacje ogólne dotyczące terroryzmu

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.
Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.  W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi.
Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".
Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Wystąpienie zagrożenia incydentem bombowym

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego należy zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Twojego zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty (teczki, paczki, pakunki itp.);
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach.

Pamiętaj jednak, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe).

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia incydentem bombowym

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji: 

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w miejscach użyteczności publicznej - pomyśl, którędy w pośpiechu możesz się ewakuować z budynku, metra, sklepu lub innych zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, a przede wszystkim tzw. drogi ewakuacyjne.
Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia. Pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.
Jeżeli dowiedziałeś się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić: służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym. Informacji takiej nie rozpowszechniaj, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot),
 • treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia

 1. Do czasu przybycia Policji, w miarę istniejących możliwości zabezpiecz zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.
 2. Pamiętaj, iż po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 3. Bezwzględnie wykonuj polecenia policjantów.
 4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" sprawdź pomieszczenia w których pracujesz i ich bezpośrednie otoczenie, w celu odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 5. Podejrzanych przedmiotów NIE DOTYKAJ! O ich lokalizacji powiadom administratora obiektu.
 6. Pamiętaj: pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Po ogłoszeniu ewakuacji zachowaj spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy opuść je tak szybko jak to możliwe, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 9. Pamiętaj: dentyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby"

Podczas działań związanych z neutralizacją "bomby" zastosuj się do poleceń Policji. Oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

Telefony alarmowe

999 - Pogotowie Ratunkowe,
998 - Straż Pożarna,
997 - Policja,
994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,
993 - Pogotowie Ciepłownicze,
992 - Pogotowie Gazowe,
991 - Pogotowie Energetyczne,
987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,
112 - Telefon Ratunkowy (tylko z telefonu komórkowego),
0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne).

Zobacz również:
- Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym
- Instrukcja działań zapobiegawczych na wypadek zagrożenia terrorystycznego
- Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Terroryzm [ 1 ]
Terroryzm - czy wiesz jak się zachować? - ulotka Terroryzm - czy wiesz jak się zachować? - ulotka 2017-07-13 15:18
Jerzy Ratajczak
271.95KB Terroryzm - czy wiesz jak się zachować? - ulotka pobierz

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl