Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Oblodzenie (2018-12-23)

Województwo lubuskie powiaty: strzelecko-drezdenecki. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna około 0°C temperatura minimalna gruntu około -2°C.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl