Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Oblodzenie (2019-01-03)

Województwo lubuskie wszystkie powiaty. Prognozuje się spadek temperatury poniżej 0°C i miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg po opadach śniegu. Temperatura przy gruncie do -3°C.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl