Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Oblodzenie (2021-01-14)

Województwo lubuskie wszystkie powiaty. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl