Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Przymrozki (2019-03-31)

Województwo lubuskie (wszystkie powiaty) od godz. 02:00 dnia 01.04.2019 do godz. 08:00 dnia 01.04.2019 prognozuje się spadek temperatury do -3°C, lokalnie do -5°C, przy gruncie do -7°C.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl