Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Przymrozki (2020-03-24)

Województwo lubuskie wszystkie powiaty. Prognozuje się temperaturę minimalną: w nocy 24/25.03 od -6°C do -4°C, lokalnie ok. -8°C; przy gruncie do -10°C; w nocy 25/26.03 od -4°C do -2°C, przy gruncie do - 7°C; w nocy 26/27.03 lokalnie przymrozek do -1°C, przy gruncie ok. -3°C. Temperatura maksymalna: w środę do 7°C, w czwartek do 10°C, w piątek do 15°C.

wszystkie wydarzenia

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl