Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Znaleziono 546 wiadomości.

Przymrozki (2020-03-24)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Przymrozki (2020-03-21)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Przymrozki (2020-03-14)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Silny wiatr (2020-03-12)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Silny wiatr (2020-03-11)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Silny wiatr (2020-02-23)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Silny wiatr (2020-02-23)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze

Silny wiatr (2020-02-21)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Silny wiatr (2020-02-16)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Silny wiatr (2020-02-11)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl