Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Meteorologiczne

Znaleziono 502 wiadomości.

Upał (2019-06-02)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach

Przymrozki (2019-05-29)

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Burze z gradem (2019-05-22)

Woj. lubuskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Burze z gradem (2019-05-20)

Woj. lubuskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Burze z gradem (2019-05-19)

Woj. lubuskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Intensywne opady deszczu z burzami (2019-05-15)

Woj. lubuskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami

Przymrozki (2019-05-07)

Woj. lubuskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Przymrozki (2019-05-05)

Woj. lubuskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach od godz. 00:00/06.05. do godz. 07:00/06.05.

Przymrozki (2019-04-15)

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach od godz. 13:29/15.04.2019 do 08:00/16.04.2019

Przymrozki (2019-04-14)

Woj. lubuskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl