Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ostrzeganie i alarmowanie

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Poniżej zamieszczamy plakat zawierający informacje o rodzajach alarmów, sygnałach alarmowych, komunikatach ostrzegawczych obrony cywilnej, a także o telefonicznych numerach alarmowych.

Plakat opracowano na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 roku, w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96)

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ostrzeganie i alarmowanie [ 1 ]
Ostrzeganie i alarmowanie Ostrzeganie i alarmowanie 2013-02-04 10:10
Jerzy Ratajczak
226.32KB Ostrzeganie i alarmowanie pobierz

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl