Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Niewybuchy, niewypały - zasady postępowania

Pomimo, iż od zakończenia działań II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nie znanych mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki na opuszczonych przez jednostki armii radzieckiej terenach.
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.
Materiał wybuchowy stosowany w technice  wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Znalezionych niewybuchów i niewypałów kategorycznie nie podnoś, nie odkopuj, nie przenoś, nie wrzucaj do ognia ani do miejsc takich jak stawy czy głęnokie rowy.
Pamiętaj: zardzewiała śmierć ciągle jest groźna!


Zasady zgłoszeń:

1. W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału powiadom :
- POLICJĘ – tel. 997 lub ,
- lub zadzwoń na numer alarmowy 112

2. Przekazując zgłoszenie podaj dyżurnemu policji:
- opis przedmiotu (długość, średnica);

- dokładne miejsce i data wykrycia;
- dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

3. Powiadom również Policję o każdym wypadku powstałym wskutek działania tych przedmiotów.

Po zgłoszeniu w miarę możliwości zabezpiecz teren przed dostępem innych osób.

Podstawowe definicje:
Niewypał - amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Podobnym pojęciem jest niewybuch, który odnosi się jednak nie do ładunku miotającego lecz do ładunku wybuchowego. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów amunicji: wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji, oraz zapalającej się.
Niewybuch - każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu. Są to w szczególności :
- zapalniki,
- pociski,
- bomby lotnicze,
- naboje artyleryjskie i karabinowe,
- pancerzownice,
- granaty,
- miny wszelkich typów,
- ładunki materiałów wybuchowych,
- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Rozmieszczenie i dane teleadresowe patroli rozminowania:

Nr i rodzaj patrolu

JW
Miejscowość

Miejsce stacjonowania patrolu
Adres jednostki wojskowej

3 Etatowy

2 bsap
Stargard Szczeciński

73-110 Stargard Szczeciński
ul. Zwycięzców 1
91 5766226,
91 5766228

21 Etatowy

5 bsap
Krosno Odrzańskie

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Piastów 7
68 3672121,
68 3672111

22 Etatowy

4 binż
Głogów

67-200 Głogów
ul. Wojska Polskiego 58
76 8364303,
76 8364953

Obszary odpowiedzialności patroli rozminowania Sił Zbrojnych RP oraz rejony niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych:

Nr i rodzaj patrolu JW
Miejscowość
Rejon odpowiedzialności

Zasadnicze rejony
niszczenia PWIN

Dopuszczalna masa TNT
(w kg), Inne uwagi

3 Etatowy 2 bsap
Stargard Szczeciński
LUBUSKIE:

Powiaty ziemskie:
gorzowski, strzelecko-drezdenecki,

Powiaty grodzkie:
Gorzów Wielkopolski

ZACHODNIO-
POMORSKIE:


Powiaty ziemskie:
choszczeński,
myśliborski, pyrzycki, stargardzki.

Przykoszarowy plac
ćwiczeń 2bsap –
m. Lipnik k. Stargardu Szczecińskiego

≥ 5 kg TNT/ 120 mm
w gruncie
(na gł. ≤ 2 m)

OSWL Drawsko:
PĆT Mielno-Piaskowy Brod

≥ 60 kg TNT
w gruncie
(na gł. ≤ 2 m)

OSWL Drawsko:
PĆT Bucierz

Bez ograniczeń
w gruncie
(na gł. ≤ 2 m)
po zamknięciu przestrzeni powietrznej

21 Etatowy 5 bsap
Krosno Odrzańskie
LUBUSKIE:

Powiaty ziemskie:
krośnieński,
międzyrzecki,
słubicki,
sulęciński,
świebodziński, żarski.

OSPWL Wędrzyn

Bez ograniczeń
w gruncie
(na gł. ≤ 2 m)
po zamknięciu przestrzeni powietrznej

Ośrodek ćwiczeń
Morsko k. Krosna Odrzańskiego
(podstawa prawna: Zarządzenie nr 180 Wojewody Lubuskiego z 22.07.2008 r.)

≥ 20 kg TNT
na powierzchni ≥ 60 kg TNT w gruncie (na gł. ≤ 2 m)

22 Etatowy 4 binż
Głogów
DOLNOŚLĄSKIE:

Powiaty ziemskie:
górowski, milicki,
trzebnicki, wołowski. LUBUSKIE:


Powiaty ziemskie:
nowosolski, wschowski, zielonogórski, żagański,

Powiaty grodzkie:
Zielona Góra. WIELKOPOLSKIE:
Powiaty ziemskie:

gostyński, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, rawicki, wolsztyński,
Powiaty grodzkie:

Leszno.

OSPWI Żagań – „Świętoszów –
wzgórze Sobieskiego”
lub „Świętoszów –
wzgórze artyleryjskie”

Bez ograniczeń
w gruncie
(na gł. ≤ 2 m)
po zamknięciu przestrzeni powietrznej

Plac ćwiczeń
GÓRKÓW

150 kg TNT (ładunek zagłębiony)

OSPWL Dęba – „Sitawina”

≥ 20 kg TNT na powierzchni ≥ 300 kg TNT w gruncie (na gł. ≤ 2 m)

CPSP Ustka
(rejon zapasowy)

do 50 kg TNT

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl