Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

W czasie powodzi

PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY

Sygnalizacja kolorami

      kolor biały - chcesz opuścić miejsce, w którym jesteś

               kolor czerwony - potrzebna pomoc medyczna

                         kolor niebieski - prosisz o jedzenie i wodę

W CZASIE POWODZI

W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 • Włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • Miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy  przenieś na górne kondygnacje budynku.
 • Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i rodziny, np. poprzez przywiązanie przedmiotów i urządzeń do stabilnych elementów, tak aby nie zostały zabrane przez wodę.
 • Zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody.
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku.
 • Zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła- latarki, świece,  zapasowe baterie.
 • Uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. Najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią.
 • Jeżeli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych.
 • Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem).
 • Usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce.
 • Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze.
 • Jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj aby w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane, najlepiej jeśli pozwolisz na ich ewakuację.
 • Jeżeli masz dostęp do Internetu, monitoruj prognozy pogody i stan zagrożenia www.pogodynka.pl

W CZASIE POWODZI

 • Kiedy pojawi się nagle zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne, odłącz sieć gazową i wodociągową, a także zamknij zasuwy (zawory) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe oraz uszczelnij szambo.
 • Jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką.
 • Włącz odbiornik zasilany bateriami na częstotliwości lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji. Zazwyczaj radio podaje także informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Pamiętaj, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu.
 • Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania i śpiwory, koce.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni i wody gruntowej.
 • W przypadku niebezpieczeństwa, natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny.
 • W przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajdującym się pod twoją opieką przypnij do ubrania karteczki z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do opiekunów.
 • Jeżeli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych  z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam.
 • Jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym w ten sposób  łatwiej odnajdzie cię rodzina.
 • Jeżeli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władze.
 • Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach.
 • Postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu.
 • Staraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym.

 ALARM POWODZIOW

 • prowadź nasłuch lokalnej  (regionalnej) stacji radiowej lub telewizyjnej, postępuj zgodnie z treścią komunikatów,
 • wszystkie polecenia wykonuj szybko i zdecydowania,wyłącz prąd, gaz i wodę,
 • przenieś wcześniej przygotowane mienie na wyższe kondygnacje,
 • w trakcie ewakuacji zabierz tylko niezbędne wcześniej przygotowane rzeczy,
 • jeśli powódź zaskoczyła cię w terenie kieruj się na wyżej położone tereny, z dala od rzeki, potoku lub kanalizacji burzowej. Jeśli twój samochód się zatrzyma nie naprawiaj go – natychmiast rozpocznij wędrówkę pieszo na wyżej położone tereny,
 • gdy powódź zaskoczyła cię w domu: przeprowadź wszystkich członków rodziny na wyższe kondygnacje budynku,
 • jeśli telefon przestanie działać, użyj kolorów do komunikacji za służbami ratowniczymi.

Telefon ratunkowy
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe

112
997
998
999
.....
.....

 OSTRZEŻENIE!

! Nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
! Nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
! Nie uprawiaj gruntów przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;
! Nie sadź drzew przy wałach, nie uszkadzaj umocnień;
! Nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów, w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;

 Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza, jeśli mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów. 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powódź [ 3 ]
PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY po powodzi PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY po powodzi 2013-02-17 20:01
Jerzy Ratajczak
596.52KB PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY po powodzi pobierz
PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY przed powodzią PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY przed powodzią 2013-02-17 20:00
Jerzy Ratajczak
551.26KB PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY przed powodzią pobierz
PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY w czasie powodzi PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY w czasie powodzi 2013-02-17 20:01
Jerzy Ratajczak
591.04KB PORADNIK PRZECIWPOWODZIOWY w czasie powodzi pobierz

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl