Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Instrukcja - alarm o podłożeniu ładunku wybuchowego

Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, np:

  1. brak nadawcy
  2. brak adresu nadawcy
  3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się:

nie otwieraj tej przesyłki !

A. Umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknij.
B. Worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten worek również szczelnie zamknij, zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą.
C. Paczki nie przenoś. Pozostaw ją na miejscu.
D. Powiadom lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998). Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy otworzyłeś podejrzaną przesyłkę lub zrobił to ktoś z twojego otoczenia - i zawiera ona jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej:

A. Nie naruszaj tej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłącz systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknij okna).
B. Umieść całą zawartość w worku plastikowym, zamknij go i zaklej taśmą lub plastrem.
C. Dokładnie umyj ręce.
D. Zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej.
E. Ponownie dokładnie umyj ręce.
F. W przypadku braku odpowiednich opakowań unikaj poruszania i przenoszenia przesyłki.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl